Kancelaria adwokacka
Informacje o Nobilis Partners

Jesteśmy zespołem zaufanych doradców i ekspertów prawnych, gwarantujących najwyższy standard obsłu- gi w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości oraz pozostałych dziedzinach prawa gospodarczego.

picture

Zespół kancelarii
Eksperci i doradcy Nobili Partners

Nasz zespół tworzą posiadający wieloletnie doświadczenie adwokaci i prawnicy oraz biegli z uprawnieniami państwowymi, a także byli pracownicy administracji centralnej i samorządowej.

picture

Nasze usługi
Zakres praktyki Nobilis Partners

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych w zakresie prawa budowlanego i nieruchomosci oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego.

picture

Obsługa prestiżowych inwestycji budowlanych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych w zakresie budowy obiektów kubaturowych i liniowych, realizując zlecenia również w ramach kontraktów, których wartość prze- kraczała jednorazowo kwotę 1 mld zł. Świadczone przez nas usługi znalazły uznanie inwestorów i wykonaw- ców luksusowych hoteli i wysokościowych kompleksów apartamentowo-biurowych, prestiżowych obiektów użyteczności publicznej oraz ciągów wszystkich autostrad i głównych dróg ekspresowych. Dzięki doskonałej znajomości praktyki i technologii budowy, posiadamy cenne doświadczenia w zakresie dokumentowania i dochodzenia - w trybie ugodowym i procesowym - roszczeń z umów o roboty budowlane.