Genealogia rodu Zamoyskich h. Jelita
(potomkowie Stanisława i Róży z Potockich Zamoyskich, z Podzamcza)

Opracował graficznie Tomasz Steifer. Uzupełnienia i korekta heraldyczna Kajetan Małachowski.

Genealogia rodu Zamoyskich h. Jelita (potomkowie Stanisława i Róży z Potockich Zamoyskich, z Podzamcza)