Stanisław Zamoyski

Listy z Podola

z opisem podróży do majątków rodzin Grocholskich, Belina -Brzozowskich, Sanguszków w roku 1886

Nasi Dziadkowie – Tadeusz i Zofia z Zamoyskich Grocholscy pobrali się w Warszawie w 1886 r. Zamieszkali w Strzyżawce nad Bohem, koło Winnicy, majątku należącym do Grocholskich od pocz. XVIII w. Przeżyli razem dwadzieścia siedem trudnych, pracowitych, ale szczęśliwych lat. Tam przyszło na świat siedmioro ich dzieci. Rewolucja bolszewicka położyła kres temu życiu. W styczniu 1918 r. zrewoltowane bandy splądrowały i spaliły dom w Strzyżawce. Rok później nasza rodzina, po dwustu latach pobytu na Podolu, na zawsze je opuściła. Z pożogi ocalały fotografie i listy pisane przez Stanisława Zamoyskiego, ojca Zofii Tadeuszowej Grocholskiej, do żony Róży z Potockich z pierwszego pobytu u pary młodej w Strzyżawce i okolicach. W setną rocznicę śmierci naszego Dziadka Tadeusza oddajemy do rąk czytelników unikalny opis minionego podolskiego życia, pełnego pracy nad budowaniem nowoczesnego społeczeństwa, opartego na głębokich wartościach chrześcijańskich.

Mikołaj, Barbara, Remigian, Michał, Anna, Ignacy, Franciszek, Włodzimierz, Piotr, Elżbieta Grocholscy

Informacje o książce

Prace nad opublikowaniem korespondencji Stanisława Zamoyskiego z podróży na Podole w 1886 r. zainicjowała Elżbieta Grocholska-Zanussi, prawnuczka Autora listów. Książka została wydana przez Kancelarię adwokacką Nobilis Partners Graboś Gładysz Grocholski Lenartowicz sp.k. Obejmuje pięćdziesiąt listów z opisem realiów podolskiego życia. Autor przedstawił rodzinę, przyjaciół, odwiedzane domy, majątki, polowania, stosunki społeczne, zwyczaje chłopów. Cennym uzupełnieniem listów są oryginalne fotografie z epoki, zachowane w zbiorach rodzinnych Grocholskich. Całość wstępem i przypisami opatrzył Marcin Brzeziński.

Do książki dołączona z płyta cd z genealogiami Grocholskich (potomków Henryka i Xawery z Belina-Brzozowskich) oraz Zamoyskich (potomków Stanisława i Róży z Potockich, z Podzamcza)

Twarda oprawa, format 210 x 270 mm, 128 stron i 103 ilustracje.